HỆ ĐIỀU HÀNH - TEMPLATE

Vps Template:

Vps Template:

THỜI GIAN SỬ DỤNG

1

1 tháng

610,000 đ / tháng

3

3 tháng

610,000 đ / tháng

590,000 đ / tháng

6

6 tháng

610,000 đ / tháng

570,000 đ / tháng

12

12 tháng

610,000 đ / tháng

550,000 đ / tháng

24

24 tháng

610,000 đ / tháng

550,000 đ / tháng

36

36 tháng

610,000 đ / tháng

550,000 đ / tháng

48

48 tháng

610,000 đ / tháng

550,000 đ / tháng

1 1 tháng
610,000 đ / tháng
3 3 tháng
610,000 đ / tháng
590,000 đ / tháng
6 6 tháng
610,000 đ / tháng
570,000 đ / tháng
12 12 tháng
610,000 đ / tháng
550,000 đ / tháng
24 24 tháng
610,000 đ / tháng
550,000 đ / tháng
36 36 tháng
610,000 đ / tháng
550,000 đ / tháng
48 48 tháng
610,000 đ / tháng
550,000 đ / tháng

YÊU CẦU HỖ TRỢ


Lầu 2, tòa nhà Tất Minh, số 249 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 08.7300.2069
Email: lienhe@tadu.vn


Giấy đăng ký kinh doanh số: 0313253288

Ngày cấp 15 tháng 10 năm 2015

Nơi cấp: Sở kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Dũng