HỆ ĐIỀU HÀNH - TEMPLATE

Vps Template:

Vps Template:

THỜI GIAN SỬ DỤNG

3

3 tháng (tặng 0 tháng)

100,000 / tháng

Tiết kiệm 0 đ

6

6 tháng (tặng 1 tháng)

100,000 / tháng

Tiết kiệm 100,000 đ

12

12 tháng (tặng 3 tháng)

100,000 / tháng

Tiết kiệm 300,000 đ

24

24 tháng (tặng 5 tháng)

100,000 / tháng

Tiết kiệm 500,000 đ

36

36 tháng (tặng 8 tháng)

100,000 / tháng

Tiết kiệm 800,000 đ

48

48 tháng (tặng 12 tháng)

100,000 / tháng

Tiết kiệm 1,200,000 đ

3 3 tháng (tặng 0 tháng)
100,000 đ / tháng
Tiết kiệm 0 đ
6 6 tháng (tặng 1 tháng)
100,000 đ / tháng
Tiết kiệm 100,000 đ
12 12 tháng (tặng 3 tháng)
100,000 đ / tháng
Tiết kiệm 300,000 đ
24 24 tháng (tặng 5 tháng)
100,000 đ / tháng
Tiết kiệm 500,000 đ
36 36 tháng (tặng 8 tháng)
100,000 đ / tháng
Tiết kiệm 800,000 đ
48 48 tháng (tặng 12 tháng)
100,000 đ / tháng
Tiết kiệm 1,200,000 đ

YÊU CẦU HỖ TRỢ


Lầu 2, tòa nhà Tất Minh, số 249 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 08.7300.2069
Email: lienhe@tadu.vn


Giấy đăng ký kinh doanh số: 0313253288

Ngày cấp 15 tháng 10 năm 2015

Nơi cấp: Sở kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Dũng