Tadu cloud VPS

  • Sao lưu hàng tuần, an toàn dữ liệu
  • Hỗ trợ cài đặt, quản trị
  • Toàn quyền quản trị
ĐĂNG KÝ NGAY
Bắt đầu chỉ với 160.000đ Tháng

Tadu cloud vps

VPS#0

CPU : 1 core

HDD : 15GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 1024 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


Giá chỉ từ

90.000 đ x 12 tháng

95.000 đ x 6 tháng

100.000 đ x 3 tháng

.


(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

VPS#1

CPU : 1 core

HDD : 40GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 2048 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


Giá chỉ từ

160.000 đ x 12 tháng

180.000 đ x 6 tháng

200.000 đ x 3 tháng

220.000 đ x 1 tháng


(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

VPS#2

CPU : 2 core

HDD : 60GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 3072 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


Giá chỉ từ

250.000 đ x 12 tháng

270.000 đ x 6 tháng

290.000 đ x 3 tháng

310.000 đ x 1 tháng


(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

VPS#3

CPU : 3 core

HDD : 80GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 4096 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


Giá chỉ từ

360.000 đ x 12 tháng

380.000 đ x 6 tháng

400.000 đ x 3 tháng

420.000 đ x 1 tháng


(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

VPS#4

CPU : 4 core

HDD : 100GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 6G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


Giá chỉ từ

550.000 đ x 12 tháng

570.000 đ x 6 tháng

590.000 đ x 3 tháng

610.000 đ x 1 tháng


(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

VPS#5

CPU : 5 core

HDD : 180GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 8G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


Giá chỉ từ

1.200.000 đ x 12 tháng

1.220.000 đ x 6 tháng

1.240.000 đ x 3 tháng

1.260.000 đ x 1 tháng


(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

VPS#6

CPU : 6 core

HDD : 280GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 16G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


Giá chỉ từ

2.000.000 đ x 12 tháng

2.020.000 đ x 6 tháng

2.040.000 đ x 3 tháng

2.060.000 đ x 1 tháng


(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

VPS#7

CPU : 8 core

HDD : 360GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 32G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


Giá chỉ từ

2.500.000 đ x 12 tháng

2.520.000 đ x 6 tháng

2.540.000 đ x 3 tháng

2.560.000 đ x 1 tháng


(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

VPS#8

CPU : 16 core

HDD : 800GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 64G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


Giá chỉ từ

5.000.000 đ x 12 tháng

5.020.000 đ x 6 tháng

5.040.000 đ x 3 tháng

5.060.000 đ x 1 tháng


(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay
Tổng đài hỗ trợ miễn phí