Tadu cloud hosting

Hỗ trợ
Chống DDOS

Hỗ trợ
Chống HACK PHP

99%
Uptime

Dễ dàng
sử dụng

Bắt đầu chỉ với 25.000đ Tháng

Tadu cloud hosting

Sinh Viên

Dung lượng : 300 MB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : 10

Email : 10

FTP : unlimited

Database : 1

Addon domain : 0

Park domain : 3


Giá chỉ từ

25.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Cá Nhân

Dung lượng : 1 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 1

Addon domain : 0

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

45.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Cá Nhân++

Dung lượng : 2 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 2

Addon domain : 0

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

65.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Bán Chuyên Nghiệp

Dung lượng : 6 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 3

Addon domain : 1

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

100.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Chuyên Nghiệp

Dung lượng : 8 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 5

Addon domain : 2

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

135.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Chuyên Nghiệp ++

Dung lượng : 15 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 8

Addon domain : 3

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

210.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Doanh Nghiệp

Dung lượng : 20 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 10

Addon domain : 3

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

270.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Thương Mại Điện Tử

Dung lượng : 30 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 15

Addon domain : 5

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

380.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay
Tổng đài hỗ trợ miễn phí