PLESK CONTROL PANEL
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOSTING CHUYÊN NGHIỆP

Plesk Control Panel là một phần mềm quản trị hosting được tạo ra bởi công ty cung cấp phần mềm Plesk. Đây là một control panel quản lý hosting có giao diện dễ dùng cũng như hỗ trợ nhiều tính năng

Phiên bản

Giá mua / THÁNG

Plesk Web Admin Edition

220.000 đ

Plesk Web Pro Edition

330.000 đ

Plesk Web Host Edition

550.000 đ

Plesk Power Pack

150.000 đ

Web Host Edition with CloudLinux

805.000 đ

Web Pro Edition with CloudLinux

575.000 đ