email doanh nghiệp

Hãy cho khách hàng thấy công việc kinh doanh của bạn đáng tin cậy qua hệ thống email theo tên miền chuyên nghiệp

Bắt đầu chỉ với 50.000đ /Tháng
ĐĂNG KÝ NGAY

Tadu email server

Email doanh nghiệp 1

Dung lượng : 20 GB

Địa chỉ Email : 5

Email Forwarder : 5

Mail list : 1

Parked Domains : 0

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP


Giá chỉ từ

50.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 2

Dung lượng : 50 GB

Địa chỉ Email : 20

Email Forwarder : 20

Mail list : 2

Parked Domains : 0

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP


Giá chỉ từ

100.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 3

Dung lượng : 100 GB

Địa chỉ Email : 50

Email Forwarder : 50

Mail list : 3

Parked Domains : 0

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP


Giá chỉ từ

180.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 4

Dung lượng : 200 GB

Địa chỉ Email : 100

Email Forwarder : 100

Mail list : 10

Parked Domains : 2

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP


Giá chỉ từ

300.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 5

Dung lượng : 400 GB

Địa chỉ Email : 200

Email Forwarder : 200

Mail list : 15

Parked Domains : 3

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP


Giá chỉ từ

450.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 6

Dung lượng : 800 GB

Địa chỉ Email : 300

Email Forwarder : 300

Mail list : 20

Parked Domains : 5

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP


Giá chỉ từ

600.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 7

Dung lượng : 2T

Địa chỉ Email : 499

Email Forwarder : 499

Mail list : 40

Parked Domains : 7

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP


Giá chỉ từ

750.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đặt Mua Ngay
Tổng đài hỗ trợ miễn phí