Chọn hệ điều hành - Template

Công nghệ ảo hoá LXC

DirectAdmin PHP 5.3 + Mysql 5.6

Công nghệ ảo hoá LXC

DirectAdmin PHP 5.6 + MariaDb 10

Công nghệ ảo hoá KVM

DirectAdmin PHP 5.3 + Mysql 5.6

Công nghệ ảo hoá KVM

DirectAdmin PHP 5.6 + MariaDb 10

Công nghệ ảo hoá LXC

VPSSIM PHP 5.6 + Mariadb 10.0

Công nghệ ảo hoá KVM

CentOS 6.8

Công nghệ ảo hoá KVM

CentOS 7.2

Công nghệ ảo hoá KVM

Ubuntu 14.04

Tổng đài hỗ trợ miễn phí
1800 6980