CPANEL ADMIN
PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm quản lý đơn giản tất cả những gì trên máy chủ Web, giao diện dễ sử dụng

Accounts

INTERNAL (Giá 1 tháng)

Cpanel Admin Cloud 5 Acounts

470.000 đ

Cpanel Pro Cloud 30 Accounts

705.000 đ

Cpanel Plus Cloud 50 Accounts

830.000 đ

Cpanel Premier Cloud 100 Accounts

1.057.500 đ

Cpanel Fix 150 Accouns

1.151.500 đ

Cpanel Fix 200 Accounts

1.304.000 đ

Cpanel Fix 250 Accounts

1.457.000 đ

Cpanel Fix 300 Accounts

1.305.000 đ

Cpanel Fix 350 Accounts

1.470.000 đ

Cpanel Fix 400 Accounts

1.634.500 đ

Cpanel Fix 450 Accounts

1.799.400 đ

Cpanel Fix 500 Accounts

1.946.300 đ

Cpanel Fix 550 Accounts

2.129.200 đ

Cpanel Fix 600 Accounts

2.294.100 đ

Cpanel Fix 650 Accounts

2.459.000 đ

Cpanel Fix 700 Accounts

2.623.900 đ

Cpanel Fix 750 Accounts

2.788.800 đ

Cpanel Fix 800 Accounts

2.953.700 đ

Cpanel Fix 850 Accounts

3.118.600 đ

Cpanel Fix 900 Accounts

3.283.500 đ

Cpanel Fix 950 Accounts

3.448.400 đ

Cpanel Fix 1000 Accounts

3.613.300 đ

Liên hệ tư vấn

Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

YÊU CẦU TADU GỌI LẠI CHO BẠN

Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!