bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế tại TADU

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền .VN Lệ phí đăng ký (*) (Không chịu thuế)(1) Phí duy trì (*) (Không chịu thuế)(2) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (Chưa bao gồm 10% VAT)(3) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (Chưa bao gồm 10% VAT)(4) Tổng số tiền năm đầu (Đã bao gồm 10% VAT)(1 + 2 + 3) + 3 * 10% Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (Đã bao gồm 10% VAT)(2 + 4) + 4 * 10%
.vn 200,000 ₫ 350,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 770,000 ₫ 460,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 200,000 ₫ 250,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 670,000 ₫ 360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn 120,000 ₫ 150,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 490,000 ₫ 260,000 ₫
.vn có 1 ký tự 200,000 ₫ 40,000,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 40,420,000 ₫ 40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tự 200,000 ₫ 10,000,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 10,420,000 ₫ 10,110,000 ₫
.name.vn 30,000 ₫ 30,000 ₫ 20,000 ₫ 20,000 ₫ 82,000 ₫ 52,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 20,000 ₫ 20,000 ₫ 20,000 ₫ 42,000 ₫ 42,000 ₫
Chuyển tên miền .VN về Tadu Phí chuyển nhà đăng ký (1) Phí duy trì (*) (Không chịu thuế) (2) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (Chưa bao gồm 10% VAT) (3) Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (Đã bao gồm 10% VAT) (1 + 2 + 3) + 3 * 10%)
.vn Miễn phí 350,000 ₫ 100,000 ₫ 460,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn Miễn phí 250,000 ₫ 100,000 ₫ 360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn Miễn phí 150,000 ₫ 100,000 ₫ 260,000 ₫
.vn có 1 ký tự Miễn phí 40,000,000 ₫ 100,000 ₫ 40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tự Miễn phí 10,000,000 ₫ 100,000 ₫ 10,110,000 ₫
.name.vn Miễn phí 30,000 ₫ 20,000 ₫ 52,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 20,000 ₫ 20,000 ₫ 42,000 ₫
(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.
 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miềnPhí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về TADU
(Chưa bao gồm VAT)
.com

289,000 ₫

239,000 ₫

299,000 ₫

299,000 ₫

279,000 ₫

279,000 ₫

.net290,000 ₫300,000 ₫280,000 ₫
.org310,000 ₫320,000 ₫290,000 ₫
.biz390,000 ₫410,000 ₫370,000 ₫
.info360,000 ₫380,000 ₫340,000 ₫
.asia380,000 ₫400,000 ₫360,000 ₫
.tv890,000 ₫910,000 ₫870,000 ₫
.xxx2,730,000 ₫2,750,000 ₫2,710,000 ₫
.co800,000 ₫820,000 ₫780,000 ₫
.us250,000 ₫270,000 ₫230,000 ₫
.mobi430,000 ₫450,000 ₫410,000 ₫
.eu250,000 ₫270,000 ₫230,000 ₫
.site910,000 ₫930,000 ₫890,000 ₫
.tel310,000 ₫330,000 ₫290,000 ₫
.zone690,000 ₫710,000 ₫670,000 ₫
.shop900,000 ₫920,000 ₫880,000 ₫
.blog750,000 ₫770,000 ₫730,000 ₫

TÊN MIỀN QUỐC TẾ MỚI

Tên miền Phí đăng ký năm đầu tiên
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về TADU
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 270,000 ₫ 270,000 ₫ 230,000 ₫
.top 370,000 ₫ 390,000 ₫ 350,000 ₫
.in 280,000 ₫ 300,000 ₫ 260,000 ₫
.co.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.net.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.org.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.com.co 800,000 ₫ 820,000 ₫ 780,000 ₫
.me 720,000 ₫ 740,000 ₫ 700,000 ₫
.firm.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.online 1,040,000 ₫ 1,060,000 ₫ 1,020,000 ₫
.cc 770,000 ₫ 790,000 ₫ 750,000 ₫
.name 220,000 ₫ 240,000 ₫ 200,000 ₫
.gen.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.ind.in 180,000 ₫ 200,000 ₫ 160,000 ₫
.tw 950,000 ₫ 970,000 ₫ 930,000 ₫
.computer 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.land 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.company 450,000 ₫ 470,000 ₫ 430,000 ₫
.academy 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.gift 460,000 ₫ 480,000 ₫ 440,000 ₫
.marketing 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.media 690,000 ₫ 710,000 ₫ 670,000 ₫
.website 490,000 ₫ 510,000 ₫ 470,000 ₫
.ws 540,000 ₫ 560,000 ₫ 520,000 ₫

Liên hệ tư vấn

Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

YÊU CẦU TADU GỌI LẠI CHO BẠN

Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!